Ochrana prírody ostáva prioritou župy

1264
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.20.1″ custom_padding=“0|0px|23.72px|0px|false|false“][et_pb_row _builder_version=“3.20.1″][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.20.1″][et_pb_text _builder_version=“3.20.2″]

Bratislavská župa má na svojom území nielen viacero zdrojov podzemnej pitnej vody, ale aj vzácne lužné či karpatské zmiešané lesy. Ochrana prírodných zdrojov je preto nielen jednou z priorít, ale aj poslaním Bratislavského samosprávneho kraja.

„Ochranu životného prostredia sme deklarovali už v našom Programovom vyhlásení a stále sa k nej hlásime. Od Memoranda na ochranu lesov, ktorú môžu obyvatelia kraja stále podpisovať až po to, že ideme príkladom a na úrad sme zadovážili ekologické elektroauto. Na naše budovy popri rekonštrukcii osádzame aj búdky pre ohrozené dážďovníky a netopiere a plánujeme budovať ďalšie ekocentrá,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Podpísaním dokumentu „Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja“ k nemu pristúpili viacerí primátori a starostovia a viaceré mimovládne organizácie. Dňa 7.3.2019 schválilo mestské Zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislava pristúpenie k Memorandu o ochrane lesov. Podpísaním vyhlásenia o pristúpení k Memorandu, sa môže k nemu prihlásiť každý, komu záleží na lesoch, ich ekologických funkciách a životnom prostredí. Na území župy je viacero zalesnených chránených území, ktoré sú zelenými pľúcami regiónu. Či už je to CHA Pečniansky les, CHA alúvium Moravy, PR Starý háj, PR Dunajské ostrovy, PR Ostrovné lúčky, CHA Sihoť, NPR Devínska Kobyla alebo aj PR Kopáčsky ostrov. Väčšina z týchto chránených území je v územnej pôsobnosti CHKO Dunajské luhy.

Začlenenie Správy CHKO Dunajské Luhy pod Správy CHKO Ponitrie považuje bratislavský župan za nešťastné rozhodnutie, čo v týchto dňoch deklaroval aj ochranárom zo Slovenského ochranárskeho snemu. Zástupcovia BSK budú kontaktovať aj kompetentných predstaviteľov Ministerstva životného prostredia SR a budú sa zaujímať ako bude fungovať ochrana prírody na území BSK po tomto nesystémovom kroku.

BSK sa zasadzoval aj o prečistenie skládky v bratislavskej Vrakuni. V spolupráci s Akadémiou vied bola urobená analýza chemického zloženia kontaminovanej vody a bol urobený návrh vhodných metód odbúravania toxínov zo skládky a jej okolia. Zistená bola prítomnosť 965 látok. Z tohto počtu sa identifikovalo celkovo 282 látok, čo predstavuje približne 3-násobok doteraz analyzovaných látok. Cieľom bolo komplexne špecifikovať zloženie znečisťujúcich látok v podzemných vodách.

Bratislavská župa dlhodobo pristupuje k prírode ekologicky aj pri správe ciest a údržbe verejných priestranstiev vo svojich organizáciách, ktoré zriaďuje. Okolie ciest čistí správca župných ciest už od roku 2013 mechanicky, teda kosením buriny popri cestách. Všetok plevel je vykosený či inak ručne vyčistený. BSK zároveň obmedzil používanie herbicídov a to na základe uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 16.11.2018, kedy Úrad BSK usmernil všetky svoje organizácie, ktorých je zriaďovateľom, aby na ničenie burín na verejných priestranstvách nepoužívali herbicídy s obsahom glyfosátov.

„Novinkou župy je aj rozšírenie Dotačnej schémy na rozvoj vidieka o podporu ochrany životného prostredia, ktorá je súčasťou Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. V tomto roku si úspešní žiadatelia rozdelia 332 tisíc eur na rozvoj vidieka aj na projekty súvisiace s podporou ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy. O finálnom rozdelení dotácií rozhodnú poslanci BSK na svojom pracovnom zasadnutí koncom marca“, uzavrela vicežupanka BSK pre životné prostredie Elena Pätoprstá

Text Memoranda, ako aj formulár na pripojenie sa k Memorandu, nájdete na:

http://www.region-bsk.sk/clanok/uzemne-planovanie-a-zivotne-prostredie-memorandum-o-spolupraci-a-spolocnom-postupe-pri-ochrane-lesov-na-uzemi-bratislavskeho-samospravneho-kraja.aspx

Vytlačený a podpísaný formulár treba doručiť poštou na adresu:

Bratislavský samosprávny kraj

Odbor UP, GIS a ZP

Sabinovská 16

82005 Bratislava

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]