Od 1. júla nastanú zmeny v linkovom vedení, názvosloví zastávok a k posilneniu viacerých spojení

1579

Dopravný podnik od júla zlepší spojenia v oblastiach Drotárskej cesty a Horského parku, Nobelovej ulice a lokalít Ahoj a Briežky, ako aj v centre mesta. Aké ďalšie zmeny nás čakajú?

Zavedenie celodenného spojenia Drotárskej cesty s Hlavnou stanicou – zlúčenie liniek 41 a 64

DPB pristúpi k zmene obsluhy oblasti Horského parku a Drotárskej cesty, ktorou vyhovie požiadavkám obyvateľov. Linka 41 sa pri všetkých spojoch predĺži do trasy Búdková – Drotárska cesta – Hlavná stanica, čím mnohým cestujúcim odpadne nutnosť prestupu na linku 64 na zastávke Vozovňa Hroboňova. Na linku 41 budú zároveň nasadzované tiché a ekologické elektrobusy s vyššou prepravnou kapacitou, než majú súčasné dieselové autobusy na tejto linke.

V súvislosti s touto zmenou príde k zrušeniu linky 64 (Lovinského – Jelačičova). Cestujúci však po predĺžení linky 41 budú môcť využiť širokú ponuku prestupov na zastávke Sokolská vrátane liniek 204209 na Trnavské mýto.

Posilnenie obsluhy lokalít Ahoj, Briežky a Nobelova – zmena trás liniek 51 a 151

V záujme zlepšenia obsluhy lokálnymi linkami v mestskej časti Nové Mesto budú zmenené trasy liniek 51 a 151, pričom príde k výraznému navýšeniu počtu spojov.

Linka 51 bude premávať v trase Vozovňa Krasňany – Nobelova – Vajnorská – MiÚ Nové Mesto (nákupné centrum Vivo!) a späť v celodennom intervale 15 minút počas pracovných aj voľných dní. (Doposiaľ linka premávala každých 30 minút cez pracovné dni a každých 60 minút cez víkendy.)

Linka 151 bude premávať v trase Trnavské mýto – Poliklinika Tehelná – OD Slimák – Lopenícka v celodennom intervale 30 minút počas pracovných aj voľných dní. Rozvíjajúca sa oblasť Ahoj a Briežky tak po novom bude mať zavedenú celotýždennú obsluhu mestskou hromadnou dopravou. (Doposiaľ mali cestujúci spojenie k dispozícii iba v špičkách pracovných dní.)

Oblasť Riazanskej ulice budú aj naďalej obsluhovať v hustom intervale linky 50 a 98. Na jednej strane zanikne priame spojenie oblasti Nobelovej ulice s Tehelnou ulicou a Trnavským mýtom, na druhej strane sa dvojnásobne (cez pracovný deň) až štvornásobne (cez víkend) zvýši počet spojov pre Nobelovu ulicu a okolie, pričom každý spoj bude nadväzovať na električkovú linku 4, ktorá cestujúcim umožní pokračovať až do centra mesta.

Spojenie Polikliniky Tehelná s Trnavským mýtom (Vajnorskou radiálou a Ružinovskou radiálou) a Račianskou radiálou zabezpečí linka 151. Pri ceste z Nobelovej ulice k Poliklinike Tehelná odporúčame využiť prestup z električiek na autobusy linky 151 na zastávke Riazanská alebo na Trnavskom mýte, prípadne peší presun od električiek zo zastávky Odbojárov v blízkosti Tehelnej ulice.

Úprava linky 209 v oblasti Vlárskej ul.

Pre zlepšenie obsluhy Vlárskej ulice budú všetky večerné spoje linky 209 premávať až k zastávke Národný onkologický ústav.

Posilnenie liniek 210 a 211

Linke 210 bude vzhľadom k dlhodobo rastúcej vyťaženosti zlepšený interval medzi spojmi v pracovných dňoch školského roka. V exponovanej časti dňa bude premávať každých 7,5 minúty (doteraz 10 minút) a v čase najsilnejšieho dopytu počas rannej špičky každých 6 minút (doteraz každých 7,5 minúty). Zahustením intervalu linky 211 sa skrátia čakacie doby v prestupnom uzle Patrónka, čím sa dosiahne komfortnejšie spojenie západných častí mesta s nemocnicami na Kramároch, vrátane Národného onkologického ústavu.

Zmena na linke N37

Vzhľadom ku skráteniu otváracej doby Tesco Lamač budú na nočnej linke N37 obojsmerne zrušené zachádzky k rovnomennej zastávke. V súvislosti s postupným rozširovaním nočnej dopravy budú posledné dva odchody linky 37 zo Záhorskej Bystrice (23:07 a 23:37) v smere Most SNP zmenené na odchody linky N37 v smere Hlavná stanica, kde bude možné prestúpiť na rozjazdy liniek nočnej dopravy o 23:30 a 0:00.

Úpravy liniek 29 a N29

Na nočnej linke N29 bude zmenená konečná zastávka, keď namiesto do súčasného obratiska Devín bude premávať na zastávku Devín, Svätopluk, ktorá bude zároveň premenovaná na nový názov Hrad Devín.

Pre linku 29 bude vzhľadom k zmene názvov zastávok v mestskej časti Devín (viď tabuľka nižšie) vydaný nový cestovný poriadok bez zmien v odchodoch. Na prístup k Hradu Devín odporúčame rovnomennú zastávku, ktorá bude umiestnená pri cintoríne. Peší presun k hradu bude vedený bezkolízne po hrádzi s výhľadom na hrad.

Sprevádzkovanie tunela – linky 4 a 9

Medzi najvýznamnejšie zmeny bude v júli patriť obnovenie premávky električiek cez tunel a po nábreží, kde budú premávať linky 49. DPB bude o presnom dátume sprevádzkovania trate v tuneli a na nábreží informovať.

Linka 4 bude premávať z konečných Zlaté piesky a ŽST Nové mesto cez Vajnorskú, Krížnu a Špitálsku. V smere k tunelu (zastávka Chatam Sófer) pôjde cez Jesenského a Mostovú ulicu; v smere od tunela cez Vajanského nábrežie a Šafárikovo námestie.

Linka 9 bude premávať z Ružinova cez Blumentál, Obchodnú a Kapucínsku (obojsmerne).

Vozidlá budú medzi linkami „prejazdovať“, čo je systém, ktorý Bratislavčania už poznajú z minulých rokov. Zmena z linky 4 na linku 9 i naopak sa udeje pred zastávkou Chatam Sófer, na ktorú už prídu so zmeneným označením.

To znamená, že linka 4 po odchode zo zastávky Most SNP zmení číslo na linku 9 a bude pokračovať do Ružinova. Obdobne sa linka 9 po odchode zo zastávky Kapucínska zmení na linku 4 a bude pokračovať na ŽST Nové mesto alebo Zlaté piesky (každý druhý spoj).

Zmeny názvov zastávok

DPB pripravil zmeny názvov niektorých zastávok na základe novej metodiky označovania zastávok, ktorá bola schválená na jar tohto roka. Cieľom je postupne reformovať názvy zastávok, aby boli jednoduchšie, jednoznačnejšie a ľahšie zapamätateľné či už obyvateľmi alebo návštevníkmi Bratislavy. Pri viacerých názvoch dôjde k ich spresneniu či už podľa novovzniknutých ulíc, ktoré v čase zriadenia zastávky neexistovali, alebo podľa historických názvov lokalít, ktoré boli identifikované z historických máp.

Komerčné názvy zastávok budú považované za prémiovú službu a poskytované budú len v prípade pokrytia všetkých nákladov na premenovanie a úhrady adekvátneho nájomného, ktoré sa bude odvíjať od dôležitosti zastávky. Pravidlá pre označovanie zastávok boli spracované na základe príkladov dobrej praxe v európskych mestách.

K 1. júlu 2020 budú premenované niektoré zastávky, prevažne v oblasti Devína. Zmena, ktorej súčasťou budú aj prehľadné informácie na zastávkach linky 29, pomôže pri orientácii cestujúcich pri prístupe k Hradu Devín. Nové označenie zastávky Hrad Devín pri cintoríne je v blízkosti bezpečného pešieho prístupu k hradu po hrádzi.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava