Od marca sa začne v Senci s výkopovými prácami plynárov

1504

V roku 2021 má spoločnosť SPP-distribúcia a.s. v pláne vykonať niekoľko rekonštrukcií plynovodov a plynových prípojok v meste Senec. Z uvedeného dôvodu môže dôjsť v niektorých úsekoch aj k obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách. Mesto tak čakajú obmedzenia.

Pravidelne bude mesto zverejňovať ulice, ktorých sa budú obmedzenia týkať. Začiatkom marca začnú práce na Štefánikovej a Hečkovej ulici. Budú prebiehať do mája 2021. V marci a apríli sa bude kopať aj na sídlisku Košická, kde bude však prevažná časť výkopových prác v zeleni.

Na tento rok sú naplánované aj lokality ulíc Trnavská, Bratislavská, Novomeského, Vinohradnícka, Fraňa Kráľa, Slnečná a Liptovská. Mesto robí všetko pre to, aby obmedzenia trvali čo najkratší čas a diskomfort obyvateľov bol čo najmenší.

Zároveň bude spoločnosť SUPTEL pre Slovak Telekom pokračovať v budovaní a pripájaní optickej infraštruktúry. Rozkopávkové práce budú prebiehať na uliciach Robotnícka, Vinohradnícka, Pivničná a tiež na Lichnerovej, kde sa pripoja na už vybudovanú sieť.

Zdroj: Senec