Od septembra sa budú ružinovskí jasličkári učiť prvé slová z angličtiny

601

Začiatkom nového školského roka pribudne v ružinovských detských jasliach na Palkovičovej nový, zaujímavý program. Jednoducho a hravo sa najväčšie deti budú môcť naučiť prvé slová z angličtiny. Rozšírenie aktivít vzišlo z prieskumu, ktorý sa pred niekoľkými týždňami uskutočnil medzi rodičmi. Deti sa učia veľmi rýchlo a okrem samotnej slovnej zásoby si budú môcť vytvoriť aj pozitívny vzťah k anglickému jazyku.

„Prvé tri roky života sa považujú za veľmi dôležité obdobie v živote dieťaťa, pretože počas tohto obdobia sa vytvárajú základy analytického myslenia a učenia sa. Deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa, ktorá sa vyvíja počas prvých 3 až 4 rokov života. Dvoj až trojročné deti nielen rýchlo rozširujú svoju slovnú zásobu, ale začínajú rozpoznávať aj rôzne rečové vzorce, ktoré počuli od narodenia,“ približuje mestská časť na svojom webe.

Cieľom výučby je, osvojiť si základy anglického jazyka prirodzenou metódou tak, ako sme si osvojili svoj materinský jazyk prostredníctvom kvalitných podnetov. Výučba je zameraná na oblasť povzbudenia zvedavosti dieťaťa, veľký dôraz sa kladie na úvodnú motiváciu (hlavná metóda) a vytvorenie tzv. “prirodzeného anglického prostredia“.

Výučbu bude zabezpečovať kvalifikovaná opatrovateľka, ktorá s certifikátom CAE (Certificate of advanced English). Výučba bude prebiehať dvakrát týždenne v rámci výchovných činností zariadenia podľa vopred stanovených tematických okruhov. Trvanie jednej výučby bude približne 20 – 30 minút. 

Zdroj: Ružinov