Staré mesto: Od septembra začnú miznúť niektoré zberné hniezda

1413

V súvislosti s novým systémom zberu papiera a plastov z rodinných domov v Bratislave (tzv. vrecový zber), začalo OLO, a. s. v utorok 1. septembra s rušením niektorých zberných hniezd triedeného odpadu. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s OLO vytipovala v prvej etape tie najproblémovejšie.

Zberné nádoby na plast a papier budú odvezené z ulíc Búdková cesta, Mošovského, Nad lomom, Gaštanová, Bohúňova-Lovinského, Žižkova a Dubová.

Na niektorých stojiskách budú dočasne ponechané nádoby na sklo, aj tie však budú postupne odvážané. 

Cieľom nového systému zberu triedeného odpadu z rodinných domov je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia a čistejšie verejné priestranstvá aj životné prostredie. 

Zdroj: Staré mesto