Agromechanizátor, opravár

1047

– 3-ročný učebný odbor

– Budeš schopný vykonávať kvalifikované činnosti pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve a službách. Môžeš pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu.