Agropodnikanie – kynológia

928

Absolvent tohto študijného odboru a odborného zamerania pozná plemená psov podľa rozdelenia na skupiny medzinárodnou kynologickou federáciou, podľa ich použitia, zásady plemenitby, výživy a kŕmenia psov, metódy výchovy a výcviku psov, zásady úpravy srsti konkrétnych plemien psov a tiež zásady hygieny psov a spôsoby prevencie. Dokáže vykonávať podnikateľské aktivity a funkciu vedúcich kruhov pri výstavách psov.