Asistent výživy

941

Absolvent poskytuje služby v oblasti fyziologickej výživy pre všetky skupiny obyvateľstva v stravovacích zariadeniach a v oblasti liečebnej výživy v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov.