Autoopravár – elektrikár

720

Absolventi sú pripravení ihneď po úspešnom ukončení štúdia nastúpiť do zamestnania ako plne kvalifikovaní pracovníci v automobilovom priemysle. Trojročný odbor štúdia je koncipovaný ako odbor profesijnej prípravy pre výkon povolaní v oblasti opráv automobilov. Príprava je zameraná na oblasť konštrukcie automobilov, diagnostiky a opráv automobilov, elektroniky, elektrických meraní a elektropríslušenstva automobilov. Na odbornom výcviku žiaci získavajú vedomosti a praktické zručnosti pri opravách a údržbe automobilov. Žiaci 2. a 3. ročníkov vykonávajú individuálnu prax na vybraných prevádzkach a pracoviskách budúcich zamestnávateľov pod odborným vedením inštruktorov. Škola spolupracuje predovšetkým s pracoviskami autorizovaných značkových servisov pre osobné automobily, napr. Autoimpex (Fiat, Nissan), Peugeot Slovakia, BMW Tempus, Škoda Karireal, Suzuku Autoideal, MAN úžitkové vozidlá, Scania Senec, Subaru – Mikona, Reault Kestler i pre nákladné automobily, napr.: Autoimpex (Iveco), MAN úžitkové vozidlá, Scania Senec, Volvo Truck Senec.