Autoopravár – elektrikár

787

– 3-ročný učebný odbor

– Obsahom odbornej prípravy sú opravy a diagnostika cestných motorových vozidiel. Špecializácia autoopravár – elektrikár je zameraná na opravy a diagnostiku elektrických a elektronických častí cestných motorových vozidiel.