Autoopravár – karosár

712

Absolventi sú pripravení ihneď po úspešnom ukončení štúdia nastúpiť do zamestnania ako plne kvalifikovaní pracovníci v automobilovom priemysle. Príprava je zameraná na oblasť konštrukcie automobilov, diagnostiky a opráv automobilov, klampiarskych technológií a materiálov používaných pri výrobe automobilov. Žiaci 2. a 3. ročníkov vykonávajú individuálnu prax na vybraných prevádzkach a pracoviskách budúcich zamestnávateľov pod odborným vedením inštruktorov. Škola spolupracuje predovšetkým s pracoviskami autorizovaných značkových servisov pre osobné automobily napr. Autoimpex (Fiat, Nissan), J.L.BNP (Seat), DRUDOP (Škoda), Peugeot, Auto-Ideal servis (Suzuki) …