Autoopravár – karosár

934

– 3-ročný učebný odbor

– Obsahom odbornej prípravy sú opravy a diagnostika cestných motorových vozidiel. Špecializácia autoopravár – karosár je zameraná na opravy a diagnostiku karosérií a rámov cestných motorových vozidiel.