Autoopravár – lakovník

675

Absolventi sú pripravení ihneď po úspešnom ukončení štúdia nastúpiť do zamestnania ako plne kvalifikovaní pracovníci v automobilovom priemysle. Príprava žiakov je zameraná na oblasť konštrukcie automobilov, lakovníckych technológií a lakovníckych materiálov používaných pri povrchovej úprave automobilov. Žiaci 2. a 3. ročníkov vykonávajú individuálnu  prax  na vybraných  prevádzkach  a  pracoviskách  ich  budúcich  zamestnávateľov pod odborným  vedením  inštruktorov.  Škola spolupracuje  predovšetkým  s  pracoviskami  autorizovaných značkových servisov pre osobné automobily napr.: Autoimpex (Fiat, Nissan), J.L.BNP (Seat), DRUDOP (Škoda), Peugeot, žiaci vykonávajú odborný výcvik aj na pracoviskách Autoservisu Pajchort v Bernolákove, DodoCars Senec, Duna-auto D. Streda.