Autoopravár – mechanik

830

– 3-ročný učebný odbor

– Obsahom odbornej prípravy sú opravy a diagnostika cestných motorových vozidiel. Špecializácia autoopravár – mechanik je zameraná na opravy a diagnostiku so zásahom do motorových častí a pohonných jednotiek cestných motorových vozidiel.