Barbier

775

– 3-ročný učebný odbor

– podmienky prijatia: ukončenie ZŠ, bez prijímacích skúšok

– štúdium sa končí záverečnou skúškou (výučný list)