Čašník, servírka

679

3-ročné štúdium:

Absolvent ovláda prácu spojenú so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4-ročné štúdium:

Štúdium ukončené maturitnou skúškou a výučným listom. Spoznáš, ako zostaviť jedálny i nápojový lístok, pripravovať miešané nápoje, pripraviť i jednoduché jedlá, ovládať dokončovanie jedál pred hosťom.