Čašník, servírka

649

Absolventi trojročného učebného odboru čašník, servírka ovládajú práce spojené so stolovaním, poznajú suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel a kultivovaného spoločenského správania. Uplatnia sa aj v najnáročnejších gastronomických zariadeniach.