Cukrár

798

Absolvent trojročného učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný pracovať podľa platných technologických postupov, dodržiavať platné receptúry a technicko-hospodárske normy. Absolvent vie pripraviť cukrárske cestá, plnky, hmoty, upiecť, plniť, zdobiť rôzne druhy výrobkov, pripraviť, prepočítať spotrebu, hodnotiť a odstraňovať chyby, zabezpečiť správne manipulovanie a uskladnenie. Má základné komunikačné schopnosti, znalosti z ekonomických a hygienických zákonov. Počas výroby prísne dbá na bezpečnosť práce, osobnú hygienu, hygienu pracoviska a zabezpečuje zásady starostlivosti o životné prostredie. Absolventi odboru sa môžu uplatniť vo výrobniach cukrárskych výrobkov, predajniach cukrárskych výrobkov alebo môžu vykonávať vlastnú podnikateľskú činnosť.