Elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika

796

– 3-ročný učebný odbor

– nadobudneš vedomosti o zabezpečovacích zariadeniach a systémoch používaných na zaistenie bezpečnosti prevádzky v hromadnej doprave, ochrany majetku a budov