Elektrotechnik

812

Oblasť prípravy na povolanie počítačové systémy:

Dokážeš zostavovať PC z komponentov, inštalovať operačné systémy a aplikačné programy, realizovať projekty štruktúrovaných kabeláží. Uplatníš sa ako správca systémov, administrátor sietí, programátor.

Oblasť prípravy na povolanie televízna, komunikačná a multimediálna technika:

Ovládaš technológie digitálneho spracovania textu, zvuku, obrazu a animácie. Uplatníš sa ako technik u operátorov káblovej televízie, mobilných operátorov alebo v televíznych štúdiách.