Elektrotechnika

828

Ponuka zameraní v 4 študijných oblastiach:

1. Počítačové systémy

Oblasť prípravy je zameraná na funkciu a konštrukciu počítačových systémov, číslicovú techniku, komunikáciu v systémoch, prácu prídavných zariadení, základy testovania a diagnostiky systémov.

Čo sa naučíte? Ako pracujú systémy číslicovej techniky, mikropočítače, čo sú integrované moduly a aké sú ich vlastnosti, aký je vzťah medzi technickými a programovými prostriedkami, ako systémy komunikujú.

2. Priemyselná informatika

Oblasť prípravy je zameraná na automatizáciu technologických procesov, tvorbu priemyselných informačných systémov, metódy a postupy riešenia problémov automatizácie, systémy automatizačnej techniky, ako aj robotiku.

Čo sa naučíte? Programové prostriedky v automatizácii, štruktúru robota a robotických sústav, princíp činnosti automatu a robota.

3. Obrazová a zvuková technika

Oblasť prípravy je zameraná na elektrotechnické zariadenia používané v rozhlase a televízii, používanie profesionálnych zariadení v rozhlasovom a televíznom štúdiu, zisťovanie a odstraňovanie chýb na zariadení, umeleckú stránku rozhlasového a televízneho vysielania, prax na externých pracoviskách v rozhlase a televízii.

Čo sa naučíte? Vyrobiť rozhlasovú reláciu, vytvoriť video a spracovať ho, ozvučiť miestnosti, pracovať s programami používanými v obrazovej a zvukovej technike, využívať techniku vo vlastnom školskom štúdiu.

4. Zabezpečovacia technika

Oblasť prípravy je zameraná na návrh a realizáciu zabezpečovacích systémov, inštaláciu a konfiguráciu kamerových systémov, pult centrálnej ochrany, ako aj právne predpisy súvisiace s danou problematikou.