Farmaceutický laborant

793

Uplatní sa v lekárňach, vo výdajniach zdravotníckych pomôcok, farmaceutickom priemysle, výskumných ústavoch.