Fotografický dizajn

850

– fotografická tvorba, práca vo fotografických a filmových štúdiách, v grafických a reklamných agentúrach