Grafický dizajn

922

Absolvent dokáže poskytovať profesionálne služby a suverénne a kreatívne sa pohybovať v rôznych oblastiach voľnej tvorby, grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie: tradičná a digitálna kresba, maľba, grafika, 3D modelovanie, firemná identita, logo, webstránka, mobilná aplikácia…