Grafik digitálnych médií

936

Odborník schopný vykonávať a riadiť technologické operácie v oblasti spracovania textových a obrazových informácií pre potreby výroby digitálnych médií a elektronického publikovania. Vie elektronicky publikovať, vytvárať animácie a krátke videosekvencie.