Gymnázium – bilingválne štúdium anglicko-slovenské

1270

– zamerané na vyučovanie spoločenskovedných a prírodovedných predmetov

– matematika, fyzika a biológia sa budú od 2. ročníka vyučovať v anglickom jazyku