Gymnázium – bilingválne štúdium anglicko-slovenské

1557

Od školského roka 2020/2021 otvára škola nový študijný odbor 7902 J 74 gymnázium  – bilingválne štúdium (5-ročné). V anglickom jazyku budú vyučované predmety: dejepis, chémia, umenie a kultúra a Globpro (Global Project – globálne vzdelávanie). Ako druhý cudzí jazyk si budú žiaci vyberať nemecký alebo španielsky jazyk.