Gymnázium – bilingválne štúdium anglicko-slovenské

621

    – 5-ročné bilingválne vzdelávanie s druhým vyučovacím jazykom anglickým

    – zahraničný lektor v niektorom z ročníkov

    – profilácia od 3. ročníka výberom z ponúkaných študijných zameraní