Gymnázium – bilingválne štúdium slovensko-ruské

1371

– uchádzači o štúdium nemusia ovládať ruštinu

– štúdium je ukončené maturitnou skúškou na úrovni C 1

– od 2. ročníka sa v ruskom jazyku vyučuje matematika, fyzika, dejepis, geografia, umenie a kultúra, školou zavedený predmet svet okolo nás, geografia a biológia

– na konci školského roka je pre študentov 1. ročníka organizovaný trojtýždňový študijný pobyt v Inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve (možnosť získania medzinárodného certifikátu z ruského jazyka)