Gymnázium – bilingválne štúdium slovensko-ruské

4107

– 5-ročné slovensko-ruské štúdium

– uchádzač o štúdium nemusí ovládať ruský jazyk

– v prvom ročníku študenti absolvujú 18 hodín ruštiny týždenne

– v ruskom jazyku sa vyučuje matematika, dejepis, etická výchova, umenie a kultúra, občianska výchova, ruská kultúra