Gymnázium

782

– v 3. a vo 4. ročníku je určitý počet hodín týždenne určený na výuku voliteľných predmetov a seminárov

– vo všetkých ročníkoch sa študenti zúčastňujú na stredoškolskej odbornej činnosti, olympiádach, súťažiach