Gymnázium

581

– určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ

  – posilnená výučba jazykov a prírodovedných predmetov