Gymnázium

641

– určené pre absolventov ZŠ

– s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov