Gymnázium

135

– určené pre absolventov ZŠ

– s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov