Gymnázium

773

– škola ponúka 1 triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, 1 triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka a 1 všeobecnú triedu

štvrtý ročník zameraný na maturitu s množstvom voliteľných seminárov