Gymnázium

794

Všetci študenti gymnázia sa učia anglický jazyk. Každý rok otvára škola jednu triedu, v ktorej sa študenti pripravujú na získanie nemeckého jazykového certifikátu DSD I v 2. ročníku a DSD II vo 4. ročníku. V ostatných triedach ročníka sa k anglickému jazyku ako druhý cudzí jazyk pridáva španielsky, francúzsky alebo ruský.