Gymnázium

605

– výučba netradičných predmetov: zdravotná výchova (predlekárska prvá pomoc), spoločenská a tanečná výchova, predmet plávanie a vyučovanie finančnej gramotnosti v anglickom jazyku s anglickými lektormi

– certifikáty: ECDL, Sprachdiplom