Gymnázium

629

príprava na medzinárodnú jazykovú certifikáciu FCE, CAE, IELTS, DSD, DELF 

– rozširujúce jazykové vzdelávanie (voliteľné alebo odborné predmety v cudzom jazyku/CLIL)

 – profilácia od 3. ročníka (technické, prírodovedné, humanitné, ekonomické)

– unikátne vzdelávacie programy: ekonomika a obchodná angličtina; programy akreditované u IES London/certifikát

– interaktívne spracovanie informácií – práca s grafickými (Corel Draw, Corel Video, Photoshop) a špecializovanými softvérmi (SparkVue, LoggerPro, GIS)