Gymnázium – matematika

654

– rozsah matematiky pre VŠ aj vedecké odbory – individuálny prístup