Gymnázium – matematika

724

– rozsah matematiky pre VŠ aj vedecké odbory – individuálny prístup