Gymnázium

643

– kvalitná príprava študentov na vysokoškolské a univerzitné štúdium s osobitným akcentom na cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský, španielsky), informatiku a environmentálnu výchovu