Hotelová akadémia

715

5-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou a výučným listom. Po ukončení štúdia budeš pripravený na samostatný výkon odborných hotelierskych a reštauračných činností, budeš schopný samostatne podnikať. V prípade záujmu máš možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.