Hudba

782

Zamerania študijných odborov:

– hudba – skladba (8229 Q 01)

– hudba – dirigovanie (8229 Q 02)

– hudba – hra na klavíri (8229 Q 03)

– hudba – hra na organe (8229 Q 04)

– hudba – hra na dychových a bicích nástrojoch (8229 Q 05):

zobcová flauta

flauta

klarinet

hoboj

fagot

saxofón

trúbka

lesný roh

pozauna

tuba

bicie nástroje

– hudba – hra na strunových nástrojoch (8229 Q 06):

husle

viola

violončelo

kontrabas

harfa

gitara

cimbal

– hudba – hra na akordeóne (8229 Q 07)

– hudba – cirkevná hudba (8229 Q 08)