Informačné a sieťové technológie

723

Oblasť prípravy na povolanie Vývoj IKT riešení:  

Ovládaš princípy konštrukcie, štruktúry a činnosti hardvéru počítača, programovanie C++, C# a JAVA, open-source programovanie, bezpečnosť prenosu a spracovanie údajov, koncepty vytvárania sietí a ich bezpečnosti, manažérsko-ekonomické činnosti. Uplatníš sa ako samostatný špecialista na výpočtovú, mikroprocesorovú alebo sieťovú techniku. 

Oblasť prípravy na povolanie IKT systémy a ich správa: 

Ovládaš pokročilejšie pracovné postupy pre správu, diagnostiku a odstraňovanie porúch v PC a komunikačných sieťach, manažérsko-ekonomické činnosti. Uplatníš sa ako správca informačných systémov, databáz a sietí.