Kaderník

696

Podmienky prijatia: ukončenie ZŠ, bez prijímacích skúšok. Trojročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou (výučný list). Možnosť pokračovať v 2-ročnom štúdiu v odbore vlasová kozmetika ukončenom maturitnou skúškou.