Kameňosochárstvo

539

Odbor nadväzuje výučbou na tradíciu ŠKOLY UMELECKÝCH REMESIEL a orientuje sa na prípravu svojich žiakov na požiadavky praxe a na vysokú umelecko- remeselnú zručnosť absolventov.

Na základe dlhoročných skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese a v nových podmienkach školy kladie veľký dôraz na prepojenie výtvarného, remeselného a úžitkového aspektu tvorby.

Od prvého ročníka žiak vstupuje do kontaktu s materiálom, osvojuje si základné výtvarné technologicko- remeselné poznatky odboru. Počas celého štúdia sa rozvíja invenčné myslenie študentov a formujú remeselné schopnosti.