Keramický dizajn

599

Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu je oddelenie s najdlhšou tradíciou. Jeho založenie sa viaže na vznik ŠKOLY UMELECKÝCH REMESIEL v Bratislave, ktorý preniesol ODBORNÚ KERAMICKÚ ŠKOLU z Modry do Bratislavy. Tento študijný odbor sa stal súčasťou školy, ktorá svojou metodikou práce nadviazala na avantgardné úsilie BAUHAUSU, a tak sa stala jednou z najpokrokovejších výchovných inštitúcií vo svojom období.

napĺňa profil absolventa okrem iných zložiek výchovy najmä poznatkami o materiáloch a ich technologickom a výtvarnom spracovaní.