Komerčný pracovník v doprave

536

– odbor zameraný na riešenie technicko-ekonomických problémov v doprave