Komerčný pracovník v doprave

658

– odbor zameraný na riešenie technicko-ekonomických problémov v doprave