Kuchár

573

Absolventi 3-ročného odboru kuchár ovládajú samostatnú prípravu pokrmov, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy jedál, vedia odborne komunikovať so zákazníkom. Dokážu sa uplatniť aj vo vedení vlastnej prevádzky ako živnostníci.