Manažment regionálneho cestovného ruchu

629

– cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský, španielsky)

– manažment

– marketing

– sprievodcovské služby

– technológia služieb cestovného ruchu

– základy účtovníctva

– odborná prax v 3. a 4. ročníku