Manažment regionálneho cestovného ruchu

711

Pripravuje absolventov na prácu v atraktívnej a z pohľadu významu pre Slovensko veľmi perspektívnej oblasti. Poslaním školy je zameriavať výchovu a vzdelávanie mladých na sféru služieb, ktorých význam v spoločnosti a na trhu práce má potenciál a akceleráciu dynamického rastu.