Masér

745

Vykonáva odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo- balneoterapii v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a wellness.